จดโดเมน | Hosting | vps | รับทำเว็บไซต์ | วิธีการชำระเงิน | คู่มือการใช้งาน | ติดต่อเรา |

เปิด Hosting ราคาเริ่มต้นเพียงปีละ 500 บาท ต่อปี

Home | Hosting | Hosting Reseller |  Cloud VPS |  รับทำเว็บไซต์ | จดโดเมน | สั่งซื้อ | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | Contact Us
Web Hosting info
   Hosting Unlimited Database
   Hosting Unlimited Domain
   Hosting Unlimited DiskSpace
   Hosting For Business
   Hosting U S A
   Cloud Email Hosting  
   Hosting Reseller
   Cloud Hosting Windows  
จดโดเมน - ย้ายโดเมน
   จดโดเมน
   ย้ายโดเมน
VPS / Other
   VPS
   VPS Windows 
   Colocation 
   Dedicated 
วิธีการชำระเงิน - แจ้งชำระเงิน
   Order Now
   วิธีการชำระเงิน
   แจ้งชำระเงิน
ข้อมูลบริการ Hosting
   คู่มือการใช้งาน 
   แจ้งปัญหาการใช้งาน
   ข้อมูล Server
   ข้อมูล Data Center
   เงื่อนไขการให้บริการ
   ติดต่อเราUSA Hosting :: เว็บโฮสติ้ง เหมาะสำหรับเว็บไซต์ ที่มีผู้เยี่ยมชม จากต่างประเทศ จำนวนมาก หรือกลุ่มเน้นกลุ่มผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศเป็นหลัก หรือต้องการทำ SEO ซึ่งหากตั้งอยู่ต่างประเทศ Google Bot จะค้นหาได้ดีกว่า

USA HOSTING USA 1 USA 2 USA 3 USA 4 USA 5 USA 6
ค่าบริการ Hosting รายปี 700 1000 1500 2000 2500 3000
Disk Space (พื้นที่ hosting) 2 GB 3 GB 5 GB 10 GB 20 GB 30 GB
Data Transfer (ปริมาณรับส่งข้อมูล) 10 GB 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB 150 GB
Domain(จำนวนโดเมนที่รองรับ) 2 3 5 10 20 30
สั่งซื้อ Hosting Hosting Order Hosting Order Hosting Order Hosting Order Hosting Order Hosting Order
Hosting Features
Email Accounts 20 30 50 100 200 300
Mysql Database 2 3 5 10 20 30
Ftp Accounts Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Domain Alias Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
โดเมนย่อย ( Sub Domain ) Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email Features
POP3 / IMAP ผ่าน MS Outlook
เช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บ (Web Mail)
Email Forward & Auto Respond
Mailing List
ระบบตรวสอบไวรัส
ระบบตรวจสอบเมล์ขยะ
Google Apps สามารถนำ Google Apps มาใช้งานร่วมกับ โดเมนของลูกค้าได้ทันที
Hosting Advanced Features
Programming HTML, AJAX, XML, PHP4, PHP5 , SSI , Perl , CGI , Personal cgi-bin , WAP
Database MYSQL 5.0
Phpmyadmin Tis620 and UTF-8
SQLite 2.8.x , 3.3.x
Component Zend Optimizer, ionCube Loader
Control Panel Direct Admin
Secure Socket layer (SSL)
Enhanced FrontPage 2002/2000
Password Protection
รายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แก้ไข permission ได้ด้วยตัวเอง
Web Hosting Monitoring
Weekly Backup เว็บไซต์ อีเมล์ ฐานข้อมูล ทุกคืนวันเสาร์ จำนวน 1 ชุด
Daily Backup Backup ฐานข้อมูล MySQL เป็นประจำทุกวัน ย้อนหลังได้ 7 วัน

* ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© 2551, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย Hostinglotus.com ข้อตกลงใช้บริการ
บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด 453 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทรศัพท์ 02 105 4282 และ 02-1054-322 โทรสาร 02 1900 833
Email : info@hostinglotus.com   เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105559155968