Domain คืออะไร?

โดเมน คือ ชื่อเว็บไซต์ หรือ ที่อยู่เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เวลาเราจะเข้า google เราจะพิมพ์ว่า www.google.com ชื่อนี้ก็คือโดเมนเนมของ google โดยโดเมนเนม จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ โดนนับจากหลังมาหน้า จากตัวอย่างก็คือ

ส่วนที่ 1 .com เราจะเรียกว่า top-level domain เปรียบเสมือน นามสกุลของเว็บไซต์ ซึ่งก็มีหลากหลาย นามสกุล .co.th, .in.th เป็นต้น

ส่วนที่ 2 คือส่่วนตรงกลางชื่อ google เราเรียกว่า ชื่อโดเมน เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของโดเมนเรา มักจะเป็นชื่อบริษัท องค์กร หรือร้านค้าของเราเอง

ส่วนที่ 3 www. เราเรียกว่า subdomain เป็นชื่อของแฟ้มย่อยในโดเมนของเรา ซึ่ง www ก็คือ เว็บไซต์นั่นเอง จริง ๆ แล้วส่วนนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ ถ้าเราไม่มีแฟ้มย่อยหรือมีแค่ เว็บไซต์อย่างเดียว

เวลาเราจดโดเมน เราจะใช้แค่ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เท่านั้นนะครับ ตัวอย่างเช่น google.com , yahoo.compantip.com เป็นต้น

————————————————————————
สนใจบริการ จดโดเมนเนม
ติดต่อ 02-0263-124 กด 2
เว็บไซต์หลัก https://www.hostinglotus.com
LINE@ : @MCLOUDSALE