จดโดเมน | Hosting | vps | วิธีการชำระเงิน | คู่มือการใช้งาน | ติดต่อเรา |

เราบริการ จดโดเมน กับ Hostinglotus.com จดโดเมน .com 289 บาท ต่อปี

Home | Hosting | Hosting Reseller |  VPS |  Radio | จดโดเมน | สั่งซื้อ | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | Contact Us
Web Hosting info
   Hosting Unlimited Database
   Hosting Unlimited Domain
   Hosting Unlimited DiskSpace
   Hosting For Business
   Hosting U S A
   Hosting Reseller
จดโดเมน - ย้ายโดเมน
   จดโดเมน
   ย้ายโดเมน
VPS / Other
   VPS
   VPS on SSD
   Colocation
   Dedicated
   Radio
วิธีการชำระเงิน - แจ้งชำระเงิน
   Order Now
   วิธีการชำระเงิน
   ชำระเงิน Online ผ่าน paypal
   แจ้งชำระเงิน
ข้อมูลบริการ Hosting
   คู่มือการใช้งาน 
   แจ้งปัญหาการใช้งาน
   ข้อมูล Server
   ข้อมูล Data Center
   เงื่อนไขการให้บริการ
   ติดต่อเรา

ค้นหาโดเมน www.  

 จดโดเมนเนม

บริการ จดโดเมน ย้ายโดเมน .com .net .org .info ราคาเพียง 289 บาท ต่อปี

โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น hostinglotus.com, google.com เป็นต้น

2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ


ข้อดีของการ จดโดเมน ภายใต้ระบบ HostingLotus

ค่าบริการ จดโดเมน .com .net .org .biz .info เพียงปีละ 289 บาท
ค่าบริการ ต่ออายุโดเมน และ โอนย้ายโดเมน .com .net .org .biz .info เพียงปีละ 289 บาท
ชื่อของท่านเป็นเจ้าของโดเมน 100% (Registrant, Admin ,Billing & Technical Contact)
มีระบบการจัดการโดเมน สามารถแก้ไขข้อมูล ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
มีระบบ Lock หรือ Unlock โดเมน ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการขโมยโดเมน
ไม่ผูกมัดบริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการโฮสติ้งที่ไหนก็ได้ หรือย้ายเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ
มีระบบร้องของ Auth Code เพื่อทำการ Transfer Domain ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
สามารถ Register DNS เพื่อให้โดเมนชี้ไปยังหมายเลข IP ได้โดยตรง
สามารถใช้ระบบการจัดการโดเมนผ่าน Reseller รายใดก็ได้ภายใต้ระบบเดียวกัน
มีระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของโดเมน

** Feature ต่าง ๆเหล่านี้ไม่รวมถึง การ จดโดเมน .co.th .ac.th .go.th .in.th แล .th อื่นๆ


ตารางอัตราค่าบริการ จดโดเมนใหม่ (ต่ออายุโดเมน .com .net .org .info ราคา 289 บาทต่อปี)

gTLDs (Generic Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย com, net และ org
โดเมนเนมประเภทผู้ถือครองระยะเวลา ราคา / ปี
.comCommercial Organization / ห้างร้านบริษัท1 - 10 ปี 289 บาท
.netNetworking Organization / กิจกรรมเครือข่าย1 - 10 ปี 289 บาท
.orgNon Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร1 - 10 ปี 289 บาท
.bizBusiness / ห้างร้านบริษัท 1 - 10 ปี 289 บาท
.infoInformation / เวปไซด์ให้ข้อมูล 1 - 10 ปี 289 บาท
.usห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป (อเมริกา)1 - 10 ปี 400 บาท
.nameห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป1 - 10 ปี 350 บาท
.wsห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป 1 - 10 ปี 500 บาท
.euผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตยุโรป (ยูโร)1 - 10 ปี 400 บาท
.asiaผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก1 - 10 ปี 600 บาท
.inIndia หรือสามารถอ้างถึง Indivisual บุคคลทั่วไป1 - 10 ปี 400 บาท
.mobiเว็บไซด์สำหรับแสดงบนมือถือ (Mobile Web)1 - 10 ปี670 บาท
.ccห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป1 - 10 ปี 720 บาท
.tvเว็บไซท์ทีีมีบริการเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์1 - 10 ปี 1,100 บาท
** จดโดเมน .com .net .org .biz .info ไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ ประกอบการ จดโดเมน


ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของละประเทศ
โดเมนเนมประเภทผู้ถือครองระยะเวลา ราคา / ปี
.co.thCompany / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท 1 - 10 ปี 856 บาท
.in.thIndividual / บุคคลทั่วไป 1 - 10 ปี 428 บาท
.net.thInternet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 1 - 10 ปี 856 บาท
.or.thNon-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 1 - 10 ปี 856 บาท
.ac.thAcademic Organization / สถาบันการศึกษา 1 - 10 ปี 856 บาท
.mi.th Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร 1 - 10 ปี 856 บาท
.go.thGovernment / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ 1 - 10 ปี 856 บาท


ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

 • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
  ตัวอย่างเอกสารบริษัท , ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท)
 • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด
  โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน
  ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ตัวอย่าง (ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน)
 • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
  ตัวอย่างเอกสาร
 • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
  ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
 • โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้)
  ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร
  ตัวอย่างเอกสาร
 • ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น
 • จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่ support@hostinglotus.com
  หรือ fax มาที่ 02 940-3279

  ** หากท่านมีโดเมนเนมอยู่แล้ว ใกล้จะหมดอายุหรือต้องการต่ออายุโดเมนพร้อมกับเช่าพื้นที่ Hosting คลิ๊กที่นี่
  ** สำหรับโดเมนเนมที่ไม่ได้จดโดเมนภายใต้ Reseller Club ต้องย้ายโดเมนก่อนหมดอายุ 30 วัน


 • © 2551, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย Hostinglotus.com ข้อตกลงใช้บริการ
  บริษัท เมทราไบต์ จำกัด 453 ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 โทรศัพท์ 02 1900 880 โทรสาร 02 1900 833
  Email : info@hostinglotus.com   เลขทะเบียนพาณิชย์ 3101401898321