จดโดเมนเนม (Domain Name) อะไรบ้างที่ควรรู้

การจด โดเมนเนม (Domain Name) มีความสำคัญต่อการทำเว็บไซต์ และการทำธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ต และขายของออนไลน์อย่างมากรวมถึงจำเป็นต่อการทำ SEO Content และการทำ Content Marketing ด้วย เพราะถ้าเลือกได้ดี ก็มีส่วนต่อการค้นหาของเว็บเราบน Google ด้วยครับเพราะฉะนั้นมาดูกันว่า มีอะไรบ้างที่ควรรู้สำหรับการจดโดเมนเนม

Image result for domain name
ชื่อโดเมน (Domain Name) คืออะไร

ความหมายโดยทั่วไป คือ ชื่อเว็บไซต์ที่เราตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและการนำไปใช้งานสำหรับโดเมนจะเป็นชื่อของเว็บไซต์เราที่จะถูกเรียกแทนการเรียกด้วยหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) ซึ่งจะเป็นส่วนที่เรานำไปฝากไว้กับบริการเว็บโฮสติ้ง หรือ
การเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์บน Server เป็นขั้นตอนที่เราต้องทำถ้าจะมีเว็บของตัวเอง 
แล้วเนื่องจากการใช้หมายเลข IP ซึ่งจะมีถึง 16 หลัก เป็นเรื่องวุ่นวาย จำยาก เพราะฉะนั้นเพื่อจะให้เรานำไปใช้ได้ง่าย และคนอื่นก็ค้นหาได้ง่ายเวลาค้นหาบน Google หรือระบบค้นหาต่าง ๆ ก็เลยมีการนำชื่ออักษรมาใช้แทน นี่จึงเป็นที่มาของการจดโดเมนครับ

ชื่อเหมาะสมต่อการค้นหา

เพราะนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยดันให้เว็บไซต์ของเรามีโอกาสได้เกาะอันดับที่ดีจากการค้นหาของ Search Engine เช่น Google Ranking

Image result for name business
สอดคล้องกับธุรกิจ

แม้ว่าจะเป็นชื่อที่ดี แต่ถ้าไม่สอดคล้องกับธุรกิจ หรือไม่สื่อได้มากพอ ก็อาจจะไม่ใช่ “ชื่อที่เหมาะสมนัก” แต่ก็มีหลายกรณีของชื่อโดเมนเนมเก่าที่ปั้นเว็บหรือแบรนด์จนติดตลาดแล้ว
การเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไม่เหมาะนัก หรืออีกกรณีที่นิยมทำกันคือ ชื่อบริษัทแม่ กับชื่อที่ไว้สำหรับจดโดเมนเนมของเว็บที่แสดงสินค้าหรือต้องการปั้นแบรนด์นั้น ๆ จะเป็นอีกคนละชื่อ
โดยเฉพาะบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการและบริษัทในเครือมากกว่าแค่ ประเภทเดียว

Related image
ระเบียบและเอกสารที่ต้องใช้

โดเมนแต่ละประเภทมีการใช้เอกสารที่แตกต่างกันไปบ้างตามเป้าหมายที่ใช้จด อาทิ
โดเมน.co.th – ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล
พร้อมประทับตรามีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม ประทับตราบริษัท 
โดเมน.sc.th – ใช้หนังสือยืนยันการจัดตั้งโรงเรียน
หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ต้องมีการระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด พร้อมประทับตราโรงเรียน
โดเมน .or.th– ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
โดเมน .go.th – ใช้สำหรับหน่วยงานราชการ
จึงต้องใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 
โดเมน .in.th -ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน
โดเมน .mi.th – ใช้สำหรับหน่วยงานทางทหาร

================================================
ถ้าหากสนใจบริการจดโดเมน บริการทำ SEO
ช่วยเพิ่มโอกาสและยอดขายสินค้าไปจนถึงทำการตลาดออนไลน์
สามารถติดต่อทีมงาน Hostinglotus ได้โดยตรงที่ Line :
goo.gl/M5d1Xx หรือ Tel. 02-0263-124