การใช้งานโปรแกรม Remote Desktop Connection

*หมายเหตุ*ในที่นี่เป็นคู่มือและจัดทำบน windows 10 สามารถนำไปประยุกต์บน windows อื่นได้เช่นกัน

1. ไปที่ windows และ search คำว่า remote  จะพบโปรแกรม Remote desktop Connection คลิกที่โปรแกรม

2. เมื่อคลิกที่โปรแกรม จะพบกับหน้าต่างให้ทำการ กรอก IP (หาก IP ที่ได้รับมี port ต้องระบุ Port ด้วย) และสามารถกด connect เพื่อเชื่อมต่อใช้งาน

3. เมื่อทำการ connect แล้วจะพบกับหน้าต่างให้กรอก User และ  Password เพื่อเข้าใช้งาน จากนั้นคลิก OK

4. หลังจาก กรอก User Password แล้ว ให้ทำการกด ok เพื่อเชื่อมต่อ และพบหน้าแจ้งเตือนขึ้นให้กด yes เพื่อเชื่อมต่อ

5. จะเข้าสู่หน้า VPS ก็เรียบร้อย และหากต้องการออกจากการใช้งาน สามารถคลิกที่ X มุมขวาบนได้เลยครับ

*หมายเหตุ*

หากพบ error ตามไฟล์รูปบน windows 10 pro สามารถแก้ไขได้ โดยดูวิธีการแก้ไข ตามลิงก์นี้ครับ http://bit.ly/34HFOsE