บริการ GOOGLE ANALYTICS - HOSTINGLOTUS

Google Analytics คืออะไร…?

เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยวัดผลสถิติของผู้เข้าเว็บไซต์ เพื่อที่เราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ และปรับปรุงในส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ สินค้าที่น่าสนใจ รวมถึงเนื้อหาต่างๆ และสามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและแก้ไข เพื่อที่เราได้ทราบถึงปัญหาได้อย่างถ่วงที่ และสามารถพัฒนาให้ธุรกิจเราขยายและเติบโตขึ้น

ทำไมเราต้องทำ Google Analytics…?

ใครมาเยี่ยมเว็บไซด์ของเราบ้าง ?
ผู้คนรู้จักเว็บไซด์ของเราผ่านช่องทางไหน ?
สามารถวัดผลได้ว่าหน้าเว็บไซต์ไหนได้รับความนิยม

ทำไมเราต้องทำ Google Analytics…?